شرکت آمیتیس در طول کوتاه دوره فعالیت خود علاوه بر تثبیت جایگاه خود در صنعت رنگ کشور مفتخر به اخذ گواهینامه های معتبر نظیر ISO-9001 و همچنین تاییده های فناورانه نظیر ثبت به عنوان شرکت نوآور در شرکت های دانش بنیان  شده است.