شرکت رنگ و رزین آمیتیس در طول مدت فعالیت خود با تکیه  قابلیت ها و توانمدی های خود افتخار همکاری با مجموعه های بزرگی را داشته و رضایت آنها را کسب نموده است که در ادامه به شرح آنها پرداخت شده است .