راهکارها

در صنعت مواردی وجود دارد که نیازمند به ارائه راهکارهای بهینه برای رسیدن به کیفیت مطلوب، با در نظر گرفتن هزینه و زمان می باشد . مواردی مانند عدم کارایی مناسب سیستم پوششی، هزینه های بالا و عدم امکان اجرای سیستم های تعمیراتی و ... مواردی هستند که می توان با ارائه راهکارهای مناسب به کیفیت مطلوب رسید.درخواست راهکار


عدم چسبندگی رنگ

عدم چسبندگی رنگ پلی یورتان بر روی رنگ اپوکسی که مدت زمان زیادی است که از اجرای آن می گذرد
ادامه ...

عدم امکان آماده سازی سطح برای رنگ های تعمیراتی

در مواردی امکان آماده سازی برای اجرای رنگ های تعمیراتی وجود ندارد و یا هزینه های بالایی دارد
ادامه ...