عدم چسبندگی رنگ

ازآنجاییکه رنگ پلی یورتان بر روی رنگ اپوکسی که مدت زمان زیادی از اجرای آن گذشته باشد چسبندگی مناسبی ندارد و برای اجرای پلی یورتان نیاز به آماده سازی سطح رنگ اپوکسی است و این کار مستلزم هزینه و صرف زمان است لذا در این شرکت رنگ پلی یورتانی طراحی گردیده است که بدون نیاز به آماده سازی رنگ اپوکسی که مدت زمان زیادی (نامحدود) از اجرای آن گذشته است چسبندگی عالی دارد.