عدم امکان آماده سازی سطح برای رنگ های تعمیراتی

در چنین شرایطی می توان از محصول اپوکسی اصلاح شده شرکت آمیتیس استفاده کرد که بر روی سطحی که درجه ضعیفی از آماده سازی را دارد (ST3,ST2)