ارسال درخواست

در این قسمت شما می توانید امکان استفاده از پوشش های صنعتی  و یا وجود سیستم های پوششی خاص را برای اعمال بر روی انواع سطوح با کاربردهای گوناگون و خاص را سوال کرده یا برای کاربرد مورد نظرتان، وجود رنگ یا سیستم پوششی را استعلام نمایید. قابل ذکر است پیشنهاد ها (در صورت امکان) فقط از نوع رنگ های مایع و پایه حلالی یا پایه آب خواهد بود.

همچنین شما از طریق این صفحه می توانید برگه مشخصات فنی (Technical Data Sheet) محصول مورد نظرتان را درخواست نمایید.

 
 
 
 
   

ارسال